לוגוב"ה

מיוצר בישראל

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

CLIFFEAGLE - תקציר

 

 

כללי

מערכת CLIFFEAGLE היא מערכת שנועדה לתת פתרון מלא לבתים רבי קומות. כולל בתים עם

מספר כניסות נפרדות וכן בתים המעסיקים שוער בכניסה.

המערכת משלבת את הפונקציות הבאות:

1.1. מערכת אזעקה נפרדת לכל דייר.

1.2 . לחצני מצוקה.

1.3. גילוי אש, גז וכו'.

1.4. חיבור למערכת אינטרקום ליצירת אינטרקום סיפרתי "חכם" עם פרטיות.

2. חיווט המערכת

המערכת מקבלת כניסות (ON/OFF) ומבצעת פיקודים מותנים (ON/OFF) להפעלות שונות.

חיבור הI/O- (INPUTS/OUTPUTS) הוא ב4- גידים (כולל מתח אספקה) המגיעים במקביל לכולם.

כל אלמנט INPUT או OUTPUT מתחבר דרך כרטיסון מתאים.

כאינטרקום ישולב כל אינטרקום רגיל והחיווט יהיה כאינטרקום רגיל. יש לסכך את כבל הפיקוד כדי

למנוע רעשים לתוך מערכת האינטרקום. מומלץ לשלב במערכת חוט נוסף שיחובר לכרטיסון דיבור

עם הקלטה עצמית (PARROT) כך שניתן יהיה להעביר הודעות דרך המערכת.

3. המערכת הביתית

לכל דירה יגיע כבל 4 גידים של מערכת הפיקוד והכבל של מערכת האינטרקום. ניתן להתקין בכל

דירה מפתח ON/OFF שיחובר ל4- הגידים דרך כרטיסון INPUT וכן מגנטים, גלאי נפח, לחצני

מצוקה, גלאי עשן/גז וסנסורים שיחוברו גם הם דרך כרטיסוני INPUT.

מומלץ להשתמש בגלאי נפח -8BAT המכילים בתוכם את כרטיסוני ה-INPUT

הסירנה הדירתית תהיה סירנה עם מתנד פנימי, או סירנת פיזו ותחובר לכרטיסון OUTPUT.

במערכת ללא שוער יחובר האינטרקום הדירתי דרך כרטיסון OUTPUT וממסרים.

במערכת עם שוער יחובר האינטרקום בנוסף וגם דרך כרטיסון INPUT לקבלת קריאה לשוער.

המערכת הביתית היא מערכת אזעקה/חירום אוטונומית מושלמת וניתן לתכנת בה אזורים מושהים,

מיידיים וכו'.

 

4. מערכת האינטרקום

המערכת משלבת עד 10 כניסות נפרדות ועמדת שוער. בכל אחת מהעמדות תדריך המערכת את

המשתמש ע"י כתיבה בעברית בצג LCD באילו פעולות עליו לנקוט. כאשר עמדה אחת בשימוש יצויין

הדבר בעמדות האחרות. TIMER מקצה לכל שיחה זמן משלה אלא אם כן הוארכה השיחה ע"י

לחיצה על מקש הארכה.

הקריאה לדירה מאחת הכניסות היא ע"י חיוג מספר הדירה. בדירה יופעל BUZZER והיא תתחבר אל

רשת האינטרקום. ע"י לחיצה על לחצן "E" אחרי החיבור, ניתן יהיה להפעיל את ה-BUZZER

לפעמים נוספות.

בזמן שדירה מחוברת ניתן ע"י לחיצה על לחצן פתיחת הדלת לפתוח את דלת השער הקורא.

דייר המגיע אל הכניסה יוכל לפתוח את השער ע"י קוד יחודי לו (לכל דייר קוד משלו, כך שניתן אח"כ

לקבל דו"ח מי פתח ומתי).

דייר המרים את הטלפון ללא קריאה, יקבל הודעה מוקלטת הניתנת לשינוי.

כאשר ילחץ על לחצן פתיחת הדלת בזמן שאינו מחובר, המערכת תפרש זאת כקריאה לשוער, לעומת

פתיחת דלת בזמן חיבור.

השוער יקבל את כל הקריאות מהדירות לפי סדר קריאתן והן תוצגנה לפניו על הצג. בלחיצה על לחצן

"E" תחובר הדירה המוצגת אל השוער והשוער יוכל לדבר איתה. כמו כן יוכל השוער לחייג לכל דירה

ולדבר איתה. על צג השוער תופענה בנוסף לקריאות גם כל התקלות וכל האזעקות במערכת.

5. חיבור למוקד

 

המערכת תומכת בחיבור אחד למוקד קווי ו/או אלחוטי ומאפשרת לדווח את מספר הדירה בדיווחי

המקוד.

 

6. חיבורים נוספים

 

ניתן לחבר למערכת מדפסת להדפסת אירועים וכן לחבר את המערכת למחשב ולהשתמש בו כמוקד

מקומי עבור דירות רב הקומות.