לוגוב"ה

מיוצר בישראל

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

"PARROT" - כרטיס הקלטה והשמעה דו ערוצי

1. כללי:

ה PARROT- נועד לאפשר הקלטה והשמעה חד ערוצית של 20 שניות או דו ערוציות

כשהקלטה אחת בת 8 שניות, והשניה בת 12 שניות. ניתן לבצע השמעה חד פעמית או

השמעות חוזרות.

ההקלטה נעשית ללא אמצעי עזר נוספים מלבד חיבור מתח - מיקרופון (ניתן גם

להזמין כרטיסים עם המיקרופון על הכרטיס).

ההקלטה נשארת על הכרטיס ללא מתח, ע"י EEPROM הנמצא על הכרטיס.

לכרטיס שתי יציאות היכולות גם לעבוד בו זמנית. יציאה אחת להספק נמוך המיועדת לחיבור

לקו טלפון או לרמקול 8-16 אום בהספק של 0.1W. היציאה השניה מיועדת לכריזה

בהספקים של עד 10W.

כאשר משתמשים ביציאה להספקים גבוהים ניתן לזווד את הכרטיס בתוך HORN של

מערכות אזעקה. הכרטיס מכיל חורים בהתאם ל - HORN הסטנדרטי.

2. חיבור ה - PARROT

2.1. חיבור מתחים:

חיבור מתחים נעשה דרך המחבר של 4 ברגים.

- G חיבור האדמה.

+12V - חיבור מתח מ 6V ועד 20V.

IN1, IN2, כניסות טריגר להקלטה והשמעה (ראה בהמשך).

2.2 . חיבור מיקרופון:

מחבר 2 ברגים המסומן MIC יש לחבר מיקרופון (במידה ולא מחובר על

הכרטיס עצמו).

2.3. חיבור יציאת הספק נמוך:

מחבר 2 ברגים המסומן SP. לרמקולים עם קוטביות יש להקפיד על הקוטביות

המסומנת על גבי הכרטיס. בחיבור לקו טלפון אין משמעות לקוטביות. ניתן לחבר את קו

הטלפון ישירות SP דרך שני נגדים של 1K.

3 . הקלטה:

ניתן להקליט הודעה אחת באורך של עד 20 שניות או לחילופין שתי הודעות, אחת באורך 12

שניות והשנייה באורך 8 שניות. לפני ההקלטה לחבר מיקרופון.

3.1. הקלטה של 20 שניות:

יש ללחוץ על לחצן S1. בעת הלחיצה יש לחבר אדמה (ע"י מגע או לחצן חיצוני) לכניסה

IN2, ההקלטה תתחיל עם חיבור IN2 לאדמה ותסתיים עם הניתוק. יש להקפיד לא לעבור

את הזמן של 20 שניות.

3.2. הקלטה של שתי ערוצים:

יש ללחוץ על לחצן S1. בעת הלחיצה ולחבר את IN1 לאדמה (ע"י מגע או לחצן חיצוני).

ההקלטה תחל עם חיבור IN1 לאדמה ותסתיים עם הניתוק. יש להקפיד לא להקליט

הודעה מעבר ל8- שניות. לאחר מכן יש לבצע אותה פעולה עם IN2, יש להקפיד לא

להקליט מעבר ל12- שניות.

4. השמעת ההקלטה:

4.1. השמעה חד פעמית:

יש לתת פולס אדמה בכניסות IN1, או IN2 כדי להשמיע את ההודעות שהוקלטו

בהתאם. להשמעה של הודעה ארוכה (20 שניות) יש לתת פולס בכניסת IN2.

 

4.2. השמעות חוזרות:

במידה ומחברים קבוע אדמה לכניסות IN1 או IN2, ההודעה חוזרת על עצמה. כאשר

מנתקים את האדמה מהרגל, ההודעה מושמעת עד לסיומה.