לוגוב"ה

מיוצר בישראל

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

תקציר מערכת HAWK

מערכת ה HAWK- הנה משפחת מערכות אזעקה ממוחשבות בעלת גמישות מרבית להתאמת דרישות הביטחון ונוחיות התפעול.

קו מוצר ה HAWK- מאפשר התקנת מערכות מודולרית של 6 עד 16 אזורים.

למערכת HAWK מגוון עצום של תכונות כך שרק מערכות בודדות אם בכלל, כוללות את כולן. המתקין המכיר את כל התכונות אמור "לתפור" את החליפה לפי המידות הנדרשות.

מערכת הHAWK- ניתנת להפעלה בעזרת מפתח ו/או מספר מפתחות וכן בעזרת עד 32 לוחות מקשים. למערכת שני סוגים של לוחות מקשים מעוצבים בעיצוב מרהיב עין: לוחות בעלי תצוגה נומרית ולוחות בעלי תצוגה אלפא נומרית כותבים שתי שורות בשפות שונות.

פעולות בלוח המקשים

* תכנות כל אפיוני המערכת.

* קבלת תגובות המערכת.

* ביצוע פעולות שליטה ובקרה מתוחכמות בעזרת קודים ברי שינוי.

* תצוגות של מצב נוכחי.

* תצוגות מצב הסטורי ברשימות נפרדות של הפעלות ואירועים.

קיימים שני סוגים של לוחות מקשים

* לוח מקשים בעל צג LCD: כותב במספר שפות, מואר בשתי שורות עד 16 אותיות בשורה. ללוח תפריט מילים נרחב ואפשרות להצגת "לוגו" המתקין ש"רץ" על המסך.

*לוח מקשים עם תצוגת Seven Segment:

תצוגה נומרית שני סוגי לוחות המקשים כוללים: כפתורי הפעלה רכים מוארים, שני לדים לחווי מצבי מערכת נוכחים, ובאזר המשמיע גם הוא צלילים בהתאם למצב המערכת. לוחות המקשים מצוידים בTamper- המתריע על פתיחת הלוח.

אפשרויות תכנות אזורים

* אזור מושהה.

* אזור עוקב-לא פעיל במשך זמן ההשהיה.

* אזור מיידי-"דרוך" רק כאשר המערכת במצב ON.

* אזור 24H.

* אזור אש-עם צליל סירנה מיוחד למצב זה.

* אזור -HOMEלהגנה היקפית. (יכול להיות מושהה, עוקב או מיידי).

* אזור מצוקה-אזור הנותן אזעקה שקטה למוקד בעת הפעלה.

* איזורי CHIME. (פעמון).

* איזורי N.O/N.C.

* תכנות רגישות משתנה לכל אזור.

 

 

תכונות המערכת

* 9 מספרי טלפון לחיוג ע"י המערכת.

* אפשרות למתן עד שתי הודעות קוליות דרך קו טלפון.

* חיוג פולסים/טונים, בדיקת קו הטלפון, תכנות מספר מחזורי החיוג.

* שליטה על הHAWK- דרך קו הטלפון המאפשרת ביצועי: האזנה, הפעלת/כיבוי המערכת וRESET- (הפסקת סירנה והחזרה לפעולה. ניתן לבצע פעולות אלה גם לאחר האזעקה בזמן שהמערכת מחייגת למספרי המנויים).

* תומך בכל פורמט המוקד המוכרים.

* דווח אלחוטי למוקד.

* העברת מערכת למצב HOME גם ע"י מפתח.

* תכנות אזורים מסוג HOME1 ו2- HOME או HOME כללי.

* הצגת משתמשים אחרונים כולל שעה ותאריך.

* חווי רציף לגבי מצב המערכת, סוללת הגיבוי, מתח A.C ומצבי האזורים כולל תקלות אזורים.

* ביטול אוטומטי של אזורים פתוחים (אופציה).

* ביטול חלקי של אזורים ((HOME וביטול אזורים לפי בחירת המשתמש.

* ביטול אוטומטי של אזורים הגורם למספר בר-תכנות של אזעקות רצופות.

* אפשרויות ביטול של יחידות שליטה.

* תכנות זמני אזעקה ומספר מחזורים בהפעלה לאזור.

* כוון רגישות לכל אזור בנפרד.

* קביעת זמני השהיית כניסה/יציאה.

* הפעלות מערכת ע"י מפתח מסוג TOGGLE, קפיצי או מפתחות רגילים לפי תכנות.

* אפשרות לפתיחת דלת מלוח המקשים ע"י שימוש במקש F.

* עבודה עם גלאי עשן בחיבור 2 גידים או 4 גידים.

* הפעלת אזעקות מהירה: אש, אזעקה שקטה ואזעקה רועשת דרך לחצני F.

* מצב CHIME לאזהרות בזמן כניסת אנשים, הפעלה ונטרול ע"י מקש ייעודי, חווי בלוח מקשים ו/או

בBUZZER - .

* בחירת משך זמן אזעקה ומספר אזעקות עבור כל אזור.

* האזנה לאזור המוגן.

* זיכרון EEPROM בלתי מחיק, לשמירת תכנותי המערכת ואירועים.

* ביטול אזורים גם במערכת ללא לוח מקשים.

* השהייה של דקה בהכנסת מתח ראשונית למערכת, למניעת התרעות שווא בגלאי א.א. "קרים".

* אזעקה שקטה במספר צורות הפעלה: לחצן שקשור לאזור, לחיצה על מקש F בלוח מקשים, הפעלת AMBUSH ע"י קוד.

* 39 צלילי סירנה שונים וצליל מיוחד לאש.

* אפשרות למצבי סירנה/פעמון.

* ניתן לנתק את הKP- לאחר תכנות המערכת (שליטה ע"י מפתח).

* חיבור של עד 32 לוחות מקשים.

* תכנות שמות בני 2 מילים לכל אזור.

* נעילת הKP- לאחר הקשת 3 קודים שגויים.

* WATCH DOG בחומרה ובתוכנה להגדלת האמינות.

* זמזם אינטגרלי ביחידות הKP-.

* מצב שבת אמיתי לשומרי מסורת, כולל כניסה ויציאה אוטומטית למצב זה.

* הגנת ברקים, מתחי יתר וESD- - ב3- רמות.

* עבודה עם קבל קצה קו.

* מצב WALK-TEST המאפשר בדיקת גלאים בתזמון אמיתי.

פירוט תכונות מיוחדות

 

 

 

* תכנות ע"י תפריטים

ניתן לבצע תכנות מערכת הHAWK- ע"י תפריטים הקיימים בזיכרון המערכת. ניתן לתכנת כל פקודה רלוונטית מבוקשת ע"י "דפדוף" במסכי הפקודות. זוהי אופציה ידידותית ביותר למשתמש ומאפשרת לו לאתר בקלות פקודות שונות ללא הזדקקות לספר המערכת.

* הפעלות אוטומטיות

ניתן לתכנת את המערכת לבצע הפעלות מסוימות בימים ובשעות אותם יבחר המשתמש. ניתן לתכנת עד 14 הפעלות אוטומטיות כאלה. המערכת יכולה לבצע הפעלות למצבים ON/OFF/HOME. אופציה זו חשובה במיוחד לעסקים מבוטחים.

* מצב SUPER SECURITY: קבלי קצות קו

במערכת HAWK קיימת האופציה לעבודה בSUPER SECURITY-, אפשרות שאינה קיימת באף מערכת אזעקה אחרת. אופציה זו היא צורת עבודה בחיבור קבל קצה קו לאפשור גילוי קצר/נתק להבדיל מהחיבור המקובל של נגד בקצה הקו הניתן לנטרול בקלות ע"י מתח חיצוני, כאן הקבל מעביר תדר אקראי המסונכרן ע"י המערכת.

* כניסה אוטומטית למצב שבת

עם בחירת אופציה זו בתכנות יוכנס הHAWK- למצב שבת בכל צוהרי יום שישי ויצא ממנו אוטומטית במוצאי השבת. מצב זה ינתק את המתח לגלאים במשך השבת ויחבר אותו חזרה בצאת השבת. גלאים או מגנטים שיופעלו ע"י הפעלה אוטומטית במצב ON או HOME בשבת, יקבלו מתח לזמן ההפעלה. הגלאים המחוברים לא יזעיקו עם הפעלת המתח (השהייה אוטומטית).

* הפעלות מערכות מרחוק (טלפונית) בלבד

ניתן להתקשר אל הHAWK- מכל טלפון צלילים ולקבל את מצב המערכת. לאחר מכן ניתן לבצע כל אחת מהפעולות הבאות: העברת המערכת למצב ON, העברת המערכת למצב OFF, ביצוע RESET ל-HAWK (כיבוי סירנות), האזנה לנעשה בשטח המוגן.

* עבודה עם שתי תתי-מערכות

מערכת HAWK מאפשרת עבודה עם (HOME 1) ו(-HOME 2.) שתי תתי-מערכות נפרדות ועצמאיות לחלוטין. כמו כן ניתן להפעיל הפעלה חלקית ע"י HOME כללי (לחצן אחד).

* שיוך מספרי טלפון לאזורים

קיימת האופציה לבחור עבור כל אזור את מספר הטלפון אליו תחייג המערכת בעת הפעלתו, אופציה זו נותנת גמישות רבה בהודעות מערכת לפי האזור המופעל. (במיוחד בשימוש בכרטיס הודעות קולי (PARROT.)

 

 

* מוקד קווי ואלחוטי על הכרטיס

אופציות חיבור למוקדים קווי ואלחוטי, מגיעים כBuild In- על הכרטיס ויש צורך רק לתכנת את המערכת לפי סוג המוקד הספציפי המחובר. המערכת מאפשרת חיבור מספר גדול של סוגי מוקדים.

* הרחבת מס' אזורים

מערכות 8 עד 16 אזורים מאפשרות הרחבה ללא כרטיס הרחבה, ללא החלפת כרטיס ראשי או תוכנה. ההרחבה נעשית ע"י קוד בלבד. הכנס הקוד והמערכת מורחבת מ8- ל10-, 12 או 14 אזורים.

 

* חיבור אביזרים ל- HAWK

השרטוט דלהלן מפרט האבזרים שניתן לחבר ל HAWK- וצורת חיבורם.

 

 

 

פריטי HAWK מידע להזמנות:

 

קוד הפריט

תאור הפריט

MIHAWK 06

HAWK 6 אזורים

HAWKMI L06

HAWK 6 אזורים עם לדים

MIHAWK 08

HAWK 8 אזורים

MIHAWK 10

HAWK 10 אזורים

MIHAWK 12

HAWK 12 אזורים

MIHAWK 14

HAWK 14 אזורים

MILCDKP

KP פלסטיק מואר כותב (2 שורות)

MISSKP

KP פלסטיק (SEGMENT 7)

 

סירנה פנימית

 

סירנה חיצונית

 

צופר 6 צלילים

-7MIBAT

גלאי נפח BAT-7

 

גלאי מגנט

MIEGRL

כרטיס ממסר (ממסר כפול)

MIPARROT

כרטיס להודעה קולית (PARROTׁ)

 

לחצן חירום

 

טמפר

 

פנל למפתח

 

מתאם חיבור למשדר (אלחוטי)

מפרטים טכניים למרכיבי מערכת HAWK

 

שם הפריט

 

צריכת זרם

מידת אורך

מידת רוחב

עומק

משקל

מארז HAWK

 

26.5 CM

25.5 CM

9 CM

1.9 Kg.

כרטיס HAWK 6-14 אזורים

MA 60

18 CM

3 CM1

3 CM

230 gr.

KPפלסטיק LCD

SEG 7-

MA MAX. 65

13.5 CM

11 CM

3 CM

190 gr.

סירנה פנימית

A MAX. 1

7.5 CM

7.5 CM

10.5 CM

201 gr.

סירנה חיצונית

A MAX. 1

13.5 CM

13.5 CM

15 CM

351 gr.

צופר 6 צלילים

A MAX. 1

CM9

9 CM

9.5 CM

360 gr.

גלאי נפח

BAT-7

MA 20

9.8 CM

6.4 CM

4.5 CM

21 gr.

גלאי מגנט

 

5 CM

8 mm

7 mm

10 gr.

כרטיס ממסר

1.25V12CM A

125 VAC A1

5 DC

2.85 CM

1.5 CM

gr.10

כרטיס להודעה

MA 20

7.5 CM

6 CM

2 CM

30 gr.

כרטיס להודעה

PARROT))

         

חיבור למשדר אלחוטי

       

gr.10